نمایش 1 - 1 از 1
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند از آغاز برداشت گشنیز از ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع زیر کشت این محصول خبر داد. 04/04/1399 - 07:42
اشتراک در برداشت گشنیز