نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند گفت: امسال توسط کشاورزان نهاوندی بیش از ۲ هزار تن محصول کدوحلوایی برداشت می‌شود که به مصرف شهرستان می‌رسد. 08/09/1398 - 08:49
اشتراک در کدو حلوایی