نمایش 1 - 1 از 1
برداشت گردوی باکیفیت به دو روش دستی و مکانیزه از باغ‌های شهرستان نهاوند انجام می‌شود. 07/22/1398 - 04:29
اشتراک در برداشت گردو