نمایش 1 - 1 از 1
برخی از شهروندان استان همدان داشتن مراسم عزاداری یکپارچه در استان و شهر همدان را همچون زنجان ، یزد و کرمان و اردبیل را از آرزوهای خود بیان می کنند. 06/22/1398 - 12:41
اشتراک در یک پارچه