نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه نهاوند: امام‌جمعه نهاوند گفت: کسانی که القا کننده وقوع جنگ هستند اعتقادی به مبانی انقلاب اسلامی ندارند و پیاده‌نظام دشمن هستند. 02/23/1398 - 13:50
اشتراک در پیاده نظام دشمن