نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار نهاوند در یک سالگی حضورش بعنوان سکاندار شهرستان نهاوند در دومین نشست خبری سال۹۸ با رسانه ها به تشریح عملکرد و فعالیت های خود در این مدت پرداخت. 02/09/1398 - 08:06
اشتراک در جشن برداشت سیب