نمایش 1 - 1 از 1
به دلیل رانش زمین در حدفاصل روستای آبدر، محور نهاوند به آورزمان مسدود می باشد و رانندگان نهاوندی برای تردد به همدان و ملایر از محور جایگزین سامن استفاده کنند. 01/16/1398 - 20:52
اشتراک در روستای آبدر ملایر