نمایش 1 - 3 از 3
نمانیده مردم نهاوند در مجلس از اخذ اعتبارات برای ساماندهی دانشگاه پیام نور نهاوند و ایجاد دو رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور این شهرستان خبر داد. 07/02/1398 - 08:21
دادستان نهاوند خبر داد دادستان نهاوند گفت: طبق قانون پیش فروش ساختمان مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیش فروشنده است. 02/07/1398 - 08:16
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نهاوند از اخذ سند مالکیت حدود ۱۰ هکتار از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد. 06/12/1397 - 00:06
اشتراک در اخذ مجوز