نمایش 1 - 2 از 2
با حضور فرماندار نهاوند نشست تخصصی آخرین وضعیت اجرای پروژه پیاده راه کردن خیابان سعدی برگزار شد. 06/28/1398 - 08:42
معاون فرماندار نهاوند: معاون فرماندار نهاوند گفت: متأسفانه بحث سد معبر در خیابان سعدی نهاوند به یک مشکل و معضل اساسی تبدیل شده است. 09/25/1396 - 00:35
اشتراک در خیابان سعدی نهاوند