نمایش 1 - 1 از 1
با درخواست نماینده نهاوند در مجلس و موافقت استاندار همدان مبلغ 500 میلیون تومان جهت ساماندهی میدان مرکزی نهاوند اختصاص یافت. 04/27/1396 - 08:54
اشتراک در اختصاص اعتبار