نمایش 1 - 3 از 3
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند خبر داد دادستان نهاوند گفت: با توجه به دفع غیراصولی زباله‌های عادی و عفونی در شهرستان نهاوند در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده است. 05/15/1398 - 08:45
شهردار نهاوند: شهردار نهاوند از شهروندان خواست برای حفظ محیط زندگی خود در برابر آلودگی‌های محیطی، تفکیک پسماند از مبدأ را جدی بگیرند. 12/21/1397 - 09:36
مدیر بیمارستان علیمرادیان نهاوند گفت: به‌منظور کاهش پسماندهای بیمارستانی طرح ارتقا مدیریت پسماند در بخش‌های مختلف بیمارستان علیمرادیان نهاوند اجرا می‌شود. 02/18/1395 - 15:44
اشتراک در مدیریت پسماند