نمایش 1 - 1 از 1
بارش شدید و ناگهانی تگرگ به برخی از باغات شهرستان نهاوند خساراتی را وارد کرد و موجب غافلگیری مردم شد. 02/14/1395 - 02:26
اشتراک در بارش تگرگ